Tags : KEO TRÉT MẠCH LÀ GÌ

So sánh Keo trét mạch và xi măng trắng

Keo trét mạch hay xi măng trắng đều được sử dụng cho trét mạch nền gạch  ốp lát, vậy thì sự khác nhau giữa 2 loại này là như thế nào và nên chọn loại nào, trước hết ta cùng tìm hiểu XI MĂNG TRẮNG LÀ GÌ Xi măng trắng là loại xi măng có […]Đọc Thêm